Historie

BREDEBRO FRIVILLIGE BRANDVÆRN

På initiativ af en kreds af byens borgere, blev Bredebro Frivillige Brandværn stiftet den 10. September 1924, og der valgtes en bestyrelse på 7 mand med Jens Møller som kaptajn. Værnet var på daværende tid opbygget af frivillige brandsvende, som uden uddannelse, bekæmpede ildebrande med næb og klør.

 

Alarmeringen foregik ved af brandfogeden, på daværende tidspunkt cyklede rundt i Bredebros gader og truttede i et alarmeringshorn for at alarmere brand. Det eneste materiel værnet var i besiddelse af var en gammel håndkraftsprøjte, der var hestetrukket og skulle betjenes af 8 mand.

 

Ved hjælp af en bevilling fra " De forenede Brandforsikringer" på 250 kr. årligt i 2 år, fik man i 1925 anskaffet en Ellerhammer-sprøjte, som skulle læsses på en lastbil.

Dette var imidlertid heller ikke tilfredsstillende, da der ikke var ret mange lastbiler dengang.

 

I 1940 blev der anskaffet en 800 m/l ( Læs 800 minut liter) påhængssprøjte men man måtte stadig vente på en lastbil.

 

Først i 1954 fik man endelig egen udrykningskøretøj, en brugt CF-bil og en ny 1500 m/l påhængssprøjte, men denne gamle CF-bil var efterhånden temmelig slidt og ville ikke altid starte, men da stationen lå lige ved siden af skolen, var der aldrig problemer med at få nogen til at skubbe det gamle dyr i gang, da der altid var mange nysgerrige skoleelever tilstede for at se på, så de blev kommanderet til at skubbe udrykningskøretøjet i gang.

 

I 1956 blev brandfogdens horn afløst af et 3 dobbelt kompressorhorn på Esso tanken i Bredebro, dette horn var så kraftig at det kunne høres i hele byen, og til rædsel for flere, f.eks. den daværende lægefrue der havde hentet 30 æg i det lokale mejeriudsalg en lørdag kl. ca. 12.00 og ville bære æggene hjem. Hun havde desværre glemt lørdags alarmeringen, med det resultat at æggene lå som æggekage på fortovet.

 

I 1967 blev værnet for alvor kørende med en Land-Rover med frontmonteret pumpe på 2000 m/l og Vandtank + en Land-Rover som slangetender.

 

I 1972 fik værnet en materiel- og mandskabsvogn en Bedford cf 170.

 

I 1974 blev værnet indsat i stormflodstjenesten og 1975 i varslingstjenesten for radioaktiv nedfald og naturkatastrofer.

 

I 1980 fik værnet brandstationen, på den nuværende adresse.

 

I 1981 Blev værnets medlemmer udstyret med personsøger som et supplement til det berygtede kompressorhorn, Hornet var stadig aktiv indtil 1996.

 

Værnet, der er en forening, bestod i 1981 af 21 medlemmer af max. 32 medlemmer.

 

Bredebro Frivillige Brandværn er et hovedværn der har Visby Frivillige brandværn som hjælpeværn.

 

I Bredebro Frivillige Brandværn hersker princippet om frivillighed.

Når alarmen lyder i Bredebro/Visby møder alt disponibelt mandskab op.

Og alle kommer med til brand - uanset hvilken brand der er tale om.

Dette er for at holde moralen oppe hos alle medlemmer, ellers ville det kun være dem som bor tæt ved stationen, som kom med hver gang.

 

Dertil skal der nævnes at alle medlemmer udfører deres gerning ulønnet.

Brandværnet støttes også godt af medlemmernes arbejdsgivere, som lader deres medarbejdere smutte i tilfælde af brand, uden dette ville det være svært at få folk nok, specielt i dagtimerne.

 

Bredebro Frivillige Brandværn har overenskomst med Tønder Kommune om brandslukning, forureningsbekæmpelse, stormflodsvarsling og indsatshjælp, varsling ved krig og atom ulykker, samt vi rykker ud til trafikuheld med brand eller kemikalieuheld og større ulykker og katastrofer.

Copyright @ All Rights Reserved